Patryk Górski Pełnomocnik PiS Mokotów oraz Igor Dąbrowski członek PiS Mokotów i Przewodniczący Stowarzyszenia Civitas mają zaszczyt zaprosić na spotkanie z Panią dr. Justyną Smoleń-Starowieyską. 

„Filozofia jako odpowiedź na problemy współczesnego człowieka”

27 września godzinia 18:00 w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego ul. Chełmska 21. 

„Filozofia bowiem, zgodnie ze swoim autentycznym i pierwotnym, zrodzonym w starożytnej Grecji zadaniem, nie tylko nie powinna być ciemnym, celowo skomplikowanym, nieadekwatnym wobec rzeczywistości myśleniem, ile – przeciwnie – ma być drogą do prawdy (rozumianej jako aletheia, czyli to, co oczywiste i nieukryte) o rzeczach, zjawiskach, o człowieku jako takim i o całości świata, w którym zachodzą ważne dla człowieka relacje. Sformułowanie słowa „filozof”, po grecku: „philósophos” przypisuje się Heraklitowi, bądź Pitagorasowi. Pochodzi ono ze złączenia dwóch wyrazów: „philos” – przyjaciel i „sophós” – mędrzec. Filozof tym samym oznaczać ma miłośnika, czy też przyjaciela mądrości. Mądrość natomiast jest właściwym działaniem, opartym na wiedzy i rozeznaniu.”

dr Justyna Smoleń – Starowieyska – wykładowca UKSW, prowadzi doradztwo filozoficzne Kairos.

 

O Autorze

Avatar

U podstaw ideowych programu Prawa i Sprawiedliwości leży szacunek dla przyrodzonej i niezbywalnej godności każdego człowieka. Ochrona tej godności to naczelny obowiązek i uzasadnienie istnienia wspólnoty politycznej. Godność ta jest fundamentem najbardziej elementarnych praw osoby ludzkiej. Trzy z tych praw mają szczególne znaczenie – prawo do życia, prawo do wolności i zakorzenione w solidarności ludzkiej prawo do równości.

Podobne