Wyniki głosowania i podział mandatów do Rady m.st. Warszawy w okręgu nr 3