Wybory parlamentarne 25 października 2015r.

.
WYNIKI
.

WYBORY DO SEJMU 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R
.
WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU – SKŁAD SEJMU – LINK DO STRONY PKW
.
WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU – OKRĘG 19 – LINK DO STRONY PKW
na samym dole strony PKW są odnośniki do wyników w okręgu 19 podzielonych na wyniki „Warszawa” i „Zagranica”
.
WYNIKI WYBORÓW DO SENATU – SKŁAD SENATU – LINK DO STRONY PKW
.
WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU W OKRĘGU 19 – LISTA PIS – LINK DO STRONY PKW
.
Do Sejmu 8 mandatów w okręgu 19 z listy PiS uzyskali:
1. Jarosław Kaczyński 202424 głosy, 18,48% głosów
2. Mariusz Kamiński 29654 głosy, 2,71% głosów
3. Małgorzata Gosiewska 13976 głosów, 1,28% głosów
4. Artur Górski 6262 głosów, 0,57% głosów
6. Jarosław Krajewski 4753 głosy, 0,43% głosów
7. Ewa Tomaszewska 5114 głosów, 0,47% głosów
10. Małgorzata Wypych 7496 głosów, 0,68% głosów
11. Paweł Lisiecki 6865 głosów, 0,63% głosów

.
KALENDARIUM
.

Bez nazwy
Kalendarz wyborczy (link do odpowiedniej strony PKW)
.
do dnia 5 września 2015 r.
zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
-przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
-przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
(Tworzenie komitetu wyborczego wyborców – obywatele, w liczbie conajmniej 15, mających prawo wybierania, mogą utworzyć komitet wyborczy wyborców. Komitet wyborczy wyborców musi zebrać conajmniej 1000 podpisów obywateli mających prawo do wybierania do Sejmu, popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców.)
.
do dnia 7 września 2015 r.
-powołanie okręgowych komisji wyborczych
.
do dnia 15 września 2015 r. do godz. 24:00
-zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania
W wyborach do Senatu głosujemy w okręgu wyborczym nr 43. Jeden mandat.
(Mokotów, Ursynów, Wawer, Wilanów – około 432 tyś. mieszkańców, 364 tyś. uprawnionych).
Kandydat na Senatora może być zgłoszony tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko w ramach zgłoszenia przez jeden komitet wyborczy, nie może kandydować jednocześnie w wyborach na posła i senatora.
Komitet wyborczy zgłasza w okręgu wyborczym tylko jednego kandydata na senatora popartego listą z podpisami przynajmniej 2000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu. Do wymaganej liczby 2000 wyborców nie zalicza się podpisów wyborców popierających utworzenie komitetu.

1438002463_Informacja o zgłaszaniu kandydatów na senatora
W wyborach do Sejmu głosujemy w okręgu nr 19. Dwadzieścia mandatów.
(okręg obejmuje miasto na prawach powiatu Warszawa – około 1,6 mln mieszkańców, 1,49 mln. uprawnionych).
Komitet wyborczy może zgłosić w danym okręgu jedną listę kandydatów na posłów popartą podpisami conajmniej 5000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. W naszym okręgu lista może zawierać od 20 do 40 kandydatów.

1438001843_Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na posłów
.
do dnia 20 września 2015 r.
-utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
.
do dnia 25 września 2015 r.
-podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
-zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
.
do dnia 2 października 2015 r.
-zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych
.
do dnia 4 października 2015 r.
-powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych;
-podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego;
-sporządzenie spisów wyborców przez gminy
.
od dnia 4 października 2015 r. do dnia 11 października 2015 r.
-składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
.
do dnia 7 października 2015 r.
-zgłaszanie konsulowi zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą
.
do dnia 10 października 2015 r.
-zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a
.
od dnia 10 października 2015 r. do dnia 23 października 2015 r. do godz. 24:00
-nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
.
do dnia 15 października 2015 r.
-podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów
.
do dnia 16 października 2015 r.
-składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
.
do dnia 20 października 2015 r.
-składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;
-składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego
.
do dnia 22 października 2015 r.
-zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;
-zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
.
w dniu 23 października 2015 r. o godz. 24:00
-zakończenie kampanii wyborczej
.
w dniu 25 października 2015 r. godz. 7:00–21:00
-głosowanie; poniżej strona Komitetu PiS Mokotów w dniu głosowania:
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na Mokotowie specjalnie przygotowane w formacie .pdf
.
Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych na Mokotowie specjalnie przygotowane w formacie .pdf
.
Poniżej linki do oryginalnych dokumentów, dotyczących całej Warszawy. Zapewne niektórzy z Państwa szybko zorientują się, jaka jest różnica między oryginalnymi, a „specjalnie przygotowanymi”. Moim zdaniem to też wymaga poważnej dyskusji po wyborach.
Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych powołanych Zarządzeniem nr 1386/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 października 2015 roku.
.
Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 września 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w m.st. Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
.
2015.10.16 Zestaw ulotek czterech kandydatów

W naszym okręgu w wyborach do Senatu RP (nasz okręg – 43) kandydatem PiS jest
Pani Anna Chodakowska.
W najbliższą sobotę 17 października od godz 10.00 Pani Anna Chodakowska będzie przemierzała ulice Wawra. Nasza kandydatka serdecznie zaprasza każdego, kto chciałby zamienić z nią kilka słów lub zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Kliknięcie na poniższy baner przenosi na stronę Pani Anny Chodakowskiej.

anna_chodakowska_750x200 96 60KB

Artur Górski 672x960 96
Rekomendacja Stowarzyszenia Koliber.
.
W poniedziałkowym wydaniu gazety „Nasz Dziennik”
(12 października 2015r.)
zamieszczono rozmowę z Panem Posłem Arturem Górskim
pod tytułem „Czy Polskę stać na stu Polaków?”
.
Wywiad dla „KURIERA CHICAGO”,
wydanie 25 września – 1 października 2015 r.

2 – 3 października 2015 r., obchody Dnia Jedności Kresowian.
27 września 2015 r., Święto Bł. Władysława z Gielniowa, Patrona Warszawy.
.
.

Ewa Tomaszewska 566x800 96.
.
.
Kliknięcie na obrazek z prawej strony
prowadzi do strony
Pani Ewy Tomaszewskiej
www.tomaszewska.pl
.
.
.
.
.
.
.

.
Kliknięcie na poniższy obrazek z lewej strony otworzy ulotkę wyborczą Pana Marcina Gugulskiego, kliknięcie na poniższy obrazek z prawej strony otworzy baner wyborczy Pana Marcina Gugulskiego.

ulotka całość 1704x1200 96baner 1000x687 96 107KB

.
Antonii Macierewicz i Marcin Gugulski, kandytat na posła do Sejmu z ramienia PIS-u z listy warszawskiej i zagranicy, na spotkaniu z Polonią w Kościele Św.Jacka w Chicago,
02 października 2015 r.
Na spotkanie, zorganizowane przez Klub Gazety Polskiej Chicago2 przyszło 550 osób.
Spotkanie zostało zarejestrowane. Poniżej linki do filmów opublikowanych 4 października 2015 r.
.
Część I spotkania w Chicago
.
Część II spotkania w Chicago
.
Lista kandydatów startujących w naszym okręgu (nasz okręg – 19) w wyborach do Sejmu RP znajduje się na stronie PKW —<>pod tym linkiem<>—.
.
—<>Miejsca w Warszawie udostępnione komitetom do prowadzenia kampanii wyborczej.<>—
.
2015. 08.20 Wolontariusze Artura Górskiego

Drodzy Przyjaciele!
W niedziele rozstrzygną się losy Polski.
Proszę o poparcie w wyborach dla PiS, a w Warszawie mojej kandydatury (mam 4 miejsce na liście PiS). Proszę też, abyście zachęcili znajomych i bliskich, mieszkających w Warszawie i na świecie, aby na mnie oddali swoje głosy. To bardzo ważne.
Dziękuję.