W dniu 27 września w Szkole Wyższej im Bogdana Jańskiego odbyło się spotkanie z dr Justyną Smoleń – Starowieyską – filozof, prowadzącą także doradztwo filozoficzne. Mottem przewodnim wykładu było: Filozofia jako odpowiedź na problemy współczesnego człowieka. Na spotkanie przyszło bardzo wiele osób, wśród nich radni PiS z Mokotowa: Remigiusz Grodecki, Marcin Gugulski, Jacek Malinowski, Witold Wasilewski i Grażyna Żak. Tłumnie zgromadzonych słuchaczy powitał Patryk Górski Przewodniczący Komitetu PiS Mokotów. Następnie głos zabrał Igor Dąbrowski – Przewodniczący Stowarzyszenia Civitas, który podkreślił rolę filozofii i przedstawił Panią doktor, oddając jej głos. W pierwszej części wystąpienia podkreśliła, że pytania: Dlaczego coś się dzieje? Z czego jest zbudowany świat? Czym jest przyczyna – towarzyszyły człowiekowi coraz wyraźniej już w czasach starożytnej Grecji. Były one sukcesywnie rozwijane i pogłębiane. Prelegentka zaznaczyła, że filozofia, umiłowanie mądrości, nieustannie partycypuje w kulturze i naszym codziennym życiu. W drugiej części wystąpienia Pani doktor stwierdziła, że filozofia może być, nie tylko ćwiczeniem intelektu, ale i ukojeniem dla duszy. Dobrym lekarstwem na problemy. Powiedziała, że często rozmawia z ludźmi, którzy w osobie filozofa upatrują wytrwałego słuchacza. Dlatego też prowadzi doradztwo filozoficzne. Po zakończeniu wykładu, głos oddała publiczności. Padło wiele pytań. A później także rozmów kuluarowych.

O Autorze

Avatar

U podstaw ideowych programu Prawa i Sprawiedliwości leży szacunek dla przyrodzonej i niezbywalnej godności każdego człowieka. Ochrona tej godności to naczelny obowiązek i uzasadnienie istnienia wspólnoty politycznej. Godność ta jest fundamentem najbardziej elementarnych praw osoby ludzkiej. Trzy z tych praw mają szczególne znaczenie – prawo do życia, prawo do wolności i zakorzenione w solidarności ludzkiej prawo do równości.

Podobne