Mokotów w wyborach samorządowych 2018 wybrał ośmioro Radnych do Dzielnicy Mokotów i dwoje Radnych do m.st. Warszawy. Mimo ogólnie lepszego wyniku, do Rady Dzielnicy Mokotów mamy o dwóch Radnych mniej , a do Rady m.st. Warszawy – jednego Radnego mniej. 

Radni Wybrani do Rady Warszawy 

  1. Jacek Cieślikowski
  2. Patryk Górski 

Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 

  1. Anna Milewska
  2. Janusz Cieszyński
  3. Remigiusz Grodecki
  4. Arkadiusz Słodkowski
  5. Radek Sosnowski
  6. Tomek Szczegielniak
  7. Witold Wasilewski
  8. Irena Gajewska

Serdecznie Gratulujemy!

O Autorze

Avatar

U podstaw ideowych programu Prawa i Sprawiedliwości leży szacunek dla przyrodzonej i niezbywalnej godności każdego człowieka. Ochrona tej godności to naczelny obowiązek i uzasadnienie istnienia wspólnoty politycznej. Godność ta jest fundamentem najbardziej elementarnych praw osoby ludzkiej. Trzy z tych praw mają szczególne znaczenie – prawo do życia, prawo do wolności i zakorzenione w solidarności ludzkiej prawo do równości.

Podobne