Przydział mandatów do Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego i in.