Miejsca udostępnione komitetom na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczen i plakatów