gorskimini1

Artur Górski

Wikipedia
Lat 44. Politolog, doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, publicysta. Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji.
W Parlamencie Europejskim zamierza:

• działać na rzecz likwidacji barier hamujących rozwój europejskiej gospodarki,
• podejmować działania na rzecz zwiększania oszczędności w Parlamencie Europejskim, zmniejszania biurokracji UE, pozyskiwania większej ilości środków na projekty realizowane w poszczególnych krajach,
• chronić rodziny i dzieci przed demoralizacją oraz wspierać proces przywracania Europie chrześcijańskich korzeni.

Ewa Tomaszewska

Ewa Tomaszewska

Wikipedia
Lat 67. Fizyk, wykładowca UW na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych i w Centrum Europejskim UW.
Poseł III Kadencji Sejmu RP, Senator VI Kadencji Senatu RP, Poseł do Parlamentu Europejskiego VI Kadencji, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego I i IV Kadencji, zawsze w  komisjach polityki społecznej, nauki i kultury.
Członek NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” od 1980 roku, przez dwie kadencje w Zarządzie Regionu Mazowsze, przez ponad 14 lat członek Komisji Krajowej, przez ponad 9 lat członek Prezydium Komisji Krajowej, odpowiedzialna za politykę społeczną, ekspert ds. ubezpieczeń społecznych w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

W Parlamencie Europejskim zamierza:
• promować kulturę naszego kraju, dbać o rozwój kultury regionalnej,
• na poziomie UE zapewniać prawną ochronę pracowników (zatrudnienie, płace, warunki pracy),
• zapewniać prawną ochronę rodzin, szczególnie wielodzietnych lub dotkniętych ubóstwem.