720×540 96 Kościół Św. Michała Archanioła ks. Prałat Józef Hass Artur Górski