lex-ii-sa_op-234_07-wyrok-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-w-opolu