article placeholder

Poseł Artur Górski skierował pismo do Prezesa NIK

  Poseł Artur Górski skierował pismo do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, aby rozważył możliwość przeprowadzenia kontroli przetargów i umów zawieranych przez Urząd m.st. Warszawy z zewnętrznymi firmami ...