Ostatnie wydarzenia Komitetu PiS Mokotów

1 sierpnia Komitet PiS Mokotów oddał honory Powstańcom Warszawy. W imieniu mokotowskiego PiSu wieniec złożyli Igor Dąbrowski i Andrzej Milewski. W imieniu Radnych PiS Mokotów wieniec złożyli Patryk Górski ...

Spotkanie wigilijne Komitetu PiS Mokotów

29 grudnia 2016r. odbyło się spotkanie wigilijne Komitetu PiS Mokotów. Spotkaliśmy się tradycyjnie w restauracji Mozaika. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Poseł Ewa Tomaszewska, oraz Pan Poseł Andrzej Mela...

Mokotowska oświata w Republice na żywo

Cieszy nas, że o problemach mokotowskiej oświaty jest co raz głośniej. Ostatnio w Sejmie RP Posłowie (PO) podawali za przykład właśnie Mokotów. Podobno zamknięcie gimnazjum nr. 2 jest winą wprowadzanej reformy....

Znikające szkoły na Mokotowie.

Czy Pan Burmistrz Skolimowski chce zamknąć kolejną szkołę na Mokotowie? Przypominamy, że od lat 90tych jest znany z tego, że lubi zamykać budynki oświatowe. Na Mokotowie już zamknął Ogniska Pracy Pozaszkolnej. ...

Uciekający Radni Platformy Obywatelskiej

Najpierw uciekał Pan Burmistrz Krzysztof Skolimowski z Sesji Rady, teraz uciekają z Sesji Radni Platformy... To już prawdziwa epidemia unikania odpowiedzialności. Radni PiS złożyli wniosek o nadzwyczajną Sesję ...

Mokotów ponownie najlepszy!

Zakończył się Zjazd Okręgowy Prawa i SPrawiedliwości. Na zjeździe wybieraliśmy Prezesa okręgu 19-20 ( Warszawa i tzw. Obwarzanek), Członków Zarządu oraz Komisję Rewizyjną. Wg. ordynacji wyborczej z Warszawy dos...

Czy Mokotów naruszył prawo ?

Na Sesji Rady Dzielnicy Mokotów, która odbyła się w dniu 15.11.2016 r. Radni Prawa i Sprawiedliwości wezwali Zarząd i Radę do usunięcia naruszenia prawa. Wzywam Radę Dzielnicy Mokotów oraz Przewodniczącego Rady...

Narodowa Pielgrzymka Polaków do Rzymu

W dniu 20 października 2016 r. (czwartek) rozpoczęła się Narodowa Pielgrzymka Polaków do Rzymu. Pielgrzymka była dziękczynieniem za 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce z okazji rocznicy chrztu, a także za Rok Mił...