Spotkanie Komitetu Mokotów PiS

W dniu 18.05.2016 r. w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego odbyło się spotkanie Komitetu PiS Mokotów. Radny Patryk Górski odebrał od członków deklara...

Konstytucja 3 maj

Konstytucja 3 maja miała zapobiec nieuchronnemu upadkowi Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W pracach nad nią udział mieli międzyinnymi Stanisław Małach...

Dzień Flagi

Biel i czerwień zostały oficjalnie uznane polskimi barwami narodowymi uchwałą sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 roku „Kokardę narodową stanowi...