Komitet PiS Mokotów, z inicjatywy Pana Posła Artura Górskiego włączył się w obronę
XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego.
Liceum mieści się przy ulicy Mahatmy Gandhiego 13, na Mokotowie. We wtorek, 12 stycznia, o godzinie 15:30 w sali gimnastycznej liceum odbył się koncert Leszka Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka pt. „Zapiski walki, zdrady i zwycięstwa”, uczniowie otrzymali broszurkę autorstwa Pana Posła Artura Górskiego pt. „Bóg. Honor. Ojczyzna. Dewiza dla Polski”. Po koncercie, o godzinie 17:00, przed szkołą rozpoczęła się pikieta z udziałem ok. 100 osób, która była sprzeciwem wobec planów lokalnych polityków PO likwidacji tego liceum. Podczas pikiety zorganizowanej pod hasłem „Nie zabijajcie Kazimierza Wielkiego” przewodniczący Klubu Radnych PiS na Mokotowie Remigiusz Grodecki odczytał list Pana Posła Artura Górskiego do Społeczności szkoły, a głos zabrali Pani Poseł Ewa Tomaszewska i w imieniu radnych PiS Pan Radny Witold Wasilewski, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów.

Treść listu Pana Posła Artura Górskiego:
Niestety, stan zdrowia nie pozwala mi osobiście uczestniczyć w pikiecie przeciwko likwidacji, nazywanej eufemistycznie „wygaszaniem” Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego. To „wygaszanie” – słowo będące przykładem manipulacji językiem – przyniesie negatywne skutki nie tylko Wam, którzy jesteście zżyci z tą bardzo dobrą szkołą, szkołą z misją, z której młodzież wynosi wiedzę na wysokim poziomie, kulturę, umiejętności i kreatywność. Straty poniosą też kolejne roczniki młodzieży, dla której oferta edukacyjna na Mokotowie bez tej szkoły będzie znacznie uboższa, a przyszłość mniej pewna.
Te negatywne skutki mają jednak szerszy wymiar, wymiar społeczny. Szkoła – wydawało się – na trwałe wpisana w Mokotów i Wierzbno, ma zniknąć. Polityka metodycznego niszczenia mokotowskiej oświaty czy grymas urzędników? Łatwo coś zniszczyć, zaprzepaścić, przekreślić, trudniej odbudować lub zbudować od podstaw. A przecież potrzeby edukacyjne będą rosły, bo wchodzimy w kolejny wyż demograficzny. I nie jest prawdą, że malało zainteresowanie tą szkołą, co utrzymują władze dzielnicy, które systematycznie ograniczają nabór do tego liceum. Nie ma wątpliwości, że jest to chora krótkowzroczność polityki Platformy Obywatelskiej, nie myślenie o przyszłości, nie branie pod uwagę opinii nauczycieli, uczniów, rodziców i mieszkańców. Władza Mokotowa jest wyalienowana od społeczeństwa, funkcjonuje dla siebie, a nie dla dobra wspólnego.
A czy ktoś pytał o los osób dziś uczących w tej szkole? Czy powiedziano Wam otwarcie, ilu nauczycieli straci pracę i jakie na nich oszczędności zrobi Zarząd dzielnicy? I jakie poczyni oszczędności na samej likwidacji szkoły? Samorząd prowadząc szkoły nie można kierować się tylko rachunkiem ekonomicznym, tym bardziej, że to zadanie publiczne, to zobowiązanie władzy wobec Narodu, jest wpisane do Konstytucji RP.
Dobrze, że z taką determinacją walczycie o tę szkołę, bo jest ona wielką wartością i warto zabiegać o jej dalsze trwanie i rozwój. Jest cień nadziei, do ostatniej chwili, że władze Warszawy sięgną po refleksję, że usłyszą Wasz zdecydowany głos, głos ludzi zatroskanych. Obecną sytuację można jeszcze odwrócić. Jednak potrzeba do tego mądrości, a nie tępego uporu urzędników, wizji rozwoju szkolnictwa w Warszawie, a nie traktowania nauczycieli, uczniów i ich rodziców przedmiotowo. Niebawem zobaczymy, czy Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz jest otwarta na prawdziwy dialog z mieszkańcami. Na nas zawsze możecie liczyć, bo dla nas człowiek jest najważniejszy
Z wyrazami szacunku

/-/ Artur Górski
Poseł na Sejm RP
.
Zdjęcia można obejrzeć klikając na ten link, kierujący na stronę Pana Posła Artura Górskiego.
Szkoła znajduje się na terenie okręgu nr 2 w wyborach samorządowych, z tego okręgu z list PiS do Rady Dzielnicy Mokotów zostali wybrani Pan Jacek Ozdoba i Pan Patryk Górski.

O Autorze

Avatar

U podstaw ideowych programu Prawa i Sprawiedliwości leży szacunek dla przyrodzonej i niezbywalnej godności każdego człowieka. Ochrona tej godności to naczelny obowiązek i uzasadnienie istnienia wspólnoty politycznej. Godność ta jest fundamentem najbardziej elementarnych praw osoby ludzkiej. Trzy z tych praw mają szczególne znaczenie – prawo do życia, prawo do wolności i zakorzenione w solidarności ludzkiej prawo do równości.

Podobne